BASKENT ÜNIVERSITESI ISTANBUL SAGLIK UYGULAMA VE ARASTIRMA MERKEZI 2016 YILI KOMITE LISTESI
 

TESIS GÜVENLIGI KOMİTESİ

 • Komite Başkanı
 • Başhekim/Afet ve Acil Durum Yön.Sorm.
 • Komite Üyeleri
 • Bashekim Yardımcısı
 • Hemsirelik Hizmetleri Müdürü
 • Kurum Ev İdaresi Ünitesi Sorumlusu
 • Teknik Servis Sorumlusu
 • Biyomedikal Sorumlusu
 • Güvenlik Amiri
 • Kalite Yönetim Temsilcisi ve/veya Kalite Sorumlusu
 • Acil Sorumlu Doktoru
 • Laboratuvar Temsilcisi
 • Anestezi Temsilcisi
 • Radyoloji Temsilcisi
 • İSG Uzmanı / Uzmanları
 • Bina Denetim Turu Ekibi: Bashekim baskanlıgında ; Kalite Sorumlusu, Enfeksiyon sorm.Hemsiresi,
 • TBO Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenligi Uzmanı, Kurum Ev İdaresi Sorm., Ayniyat Sorumlusu, Biyomedikal
 • Sorumlusu'ndan olusur.


ALT KOMİTE

Tıbbi Cihaz Güvenligi sorumluları; Bashekim baskanlıgında Biyomedikal Sorumlusu ve Teknik Servis Sorumlusundan
olusur.


EĞİTİM KOMİTESİ

 • Komite Başkanı
 • Başhekim
 • Komite Üyeleri
 • Egitim Koordinatörü
 • Kalite Yönetim Temsilcisi ve/veya Kalite Sorumlusu
 • Biyokimya Sorumlu Doktoru
 • Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı
 • Enfeksiyon hemsiresi
 • Sosyal Hizmet Uzmanı/Psikolog
 • Kurum Ev İdaresi Ünitesi Sorumlusu
 • H.Danısman Sorumlusu
 • Radyoloji Temsilcisi


ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

 • Komite Başkanı
 • Enfeksiyon Hastalıkları Doktoru
 • Komite Üyeleri
 • Bashekim
 • Enfeksiyon Hastalıkları Doktoru
 • Dahili Bilimler Doktoru
 • Cerrahi Bilimler Doktoru
 • Anestezi /Yogun Bakım Sorumlu Doktoru
 • Kan Transfüzyon Merkezi Sorumlusu
 • Pediatri Doktoru
 • Hemsirelik Hizmetleri Müdürü
 • Enfeksiyon Kontrol Hemsiresi
 • Kurum Ev İdaresi Sorumlusu
 • Eczacı
 • Kalite Yönetim Temsilcisi ve/veya Kalite Sorumlusu


HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 • Komite Başkanı
 • Başhekim
 • Komite Üyeleri
 • Bashekim Yardımcısı
 • Kalite Yönetim Temsilcisi ve/veya Kalite Sorumlusu
 • Dahili Bilimler Doktoru
 • Cerrahi Bilimler Doktoru
 • Biyokimya Laboratuvarı Sorumlu Doktoru
 • Mikrobiyoloji Sorumlu Doktoru
 • İmmünoloji Sorumlu Doktoru
 • Patoloji Sorumlu Doktoru
 • Anestezi Sorumlu Doktoru
 • Hemsirelik Hizmetleri Müdürü
 • Hemsirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı
 • Enfeksiyon Hemsiresi
 • Diyaliz Bashemsiresi
 • Kan Transfüzyon Merkezi Sorumlusu
 • Eczane Mesul Müdürü
 • Bilgi İŞlem Sorumlusu
 • Acil Sorumlu Hemsiresi
 • Ameliyathane Sorumlu Hemsiresi
 • Teknik Servis Sorumlusu
 • Kurum Ev İdaresi Ünitesi Sorumlusu
 • Biyomedikal Sorumlusu


TRANSFÜZYON KOMİTESİ

 • Komite Başkanı
 • Başhekim
 • Komite Üyeleri
 • Dahili Bilimler
 • Kan Transfüzyon Merkezi Sorumlusu/Hematoloji
 • Genel Cerrahi
 • Anesteziyoloji
 • Mikrobiyoloji
 • Kalp ve Damar Cerrahisi
 • Hemsirelik Hizmetleri
 • Kan Transfüzyon Merkezi
 • Kalite Yönetim Temsilcisi ve/veya Kalite Sorumlusu
 • Çocuk Sağ.ve Hastalıkları / Yenidogan Yogun Bakım
 • Kadın Hastalıkları ve Dogum
 • Ortopedi
 • Nefroloji


HASTA İLETİŞİM BİRİMİ

 • Komite Başkanı
 • Başhekim
 • Komite Üyeleri
 • Bashekim Yardımcısı
 • Hasta İletisim Sorumlusu
 • Kalite Sorumlusu
 • Gerekli görüldügü durumlarda ilgili bölüm sorumluları da görevlendirilir.


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

 • Çalısan Hakları ve Güvenligi Birimi ile Çalısan Güvenligi Komitesi süreçleri Is Saglıgı ve Güvenligi Kurulu'nda yürütülmektedir.
 • BAŞHEKİM
 • İŞYERİ HEKİMİ
 • İSG UZMANI
 • İSG UZMANI
 • FORMEN / İSG UZMANI
 • BAS ÇALISAN TEMSİLCİSİ
 • ÇALISAN TEMSİLCİLERİ
 • SİVİL SAVUNMA AMİRİ
 • YEDEK ÜYE- FORMEN
 • YEDEK ÇALISAN TEMSİLCİLERİ


BEYAZ KOD EKİBİ

 • Komite Başkanı
 • Başhekim/ Başhekim Yardımcısı
 • Üyeler
 • Hemsirelik Hizmetleri Müdürü
 • Hasta İletisim Birimi Sorumlusu (Sosyal Hizmet Uzm)
 • Güvenlik Amiri
 • (Mesai Saatleri dısında Gece #dare Amiri, Bashekim Nöbetçisi, Supervisior ve Güvenlik Vardiya Sefi)

AKILCI ILAÇ KULLANIM EKIBI

 • Komite Baskanı
 • Başhekim
 • Komite Üyeleri
 • Mesul Müdür Eczacı
 • Enfeksiyon Sorumlu Doktoru
 • Bashekim Yardımcısı
 • Kalite Yönetim Temsilcisi ve/veya Kalite Sorumlusu
 • Hemsirelik Hizmetleri Müdürü
 • Hasta İletişim Birimi Sorumlusu


MORTALITE VE MORBIDITE KOMITESI

 • Komite Başkanı
 • Meme Cerrahi Doktoru
 • Komite Üyeleri
 • Nefroloji Sorumlu Doktoru
 • Genel Cerrahi Sorumlu Doktoru
 • Mikrobiyoloji Sorumlu Doktoru
 • Kalp Damar Cerrahisi Doktoru
 • Pediatrik Kardiyoloji Doktoru
 • Patoloji Sorumlu Doktoru
 • Kardiyoloji Doktoru
 • Kalite Yönetim Temsilcisi
 • Hemsirelik Hizmetleri Müdürü


BINA TEMIZLIK KONTROL KOMITESI

 • Komite Baskanı
 • Başhekim
 • Komite Üyeleri
 • Destek Hizmetler Yöneticisi
 • KEİ Sorumlusu
 • Kurum Ev İdaresi Uzmanı
 • Kurum Ev İdaresi Ekip Sefi
 • Enfeksiyon Kontrol Hemsiresi
 • Beslenme Diyet Ünitesi Sorumlusu
 • Teknik Bakım Onarım Sorumlusu
 • Kalite Yönetim Temsilcisi ve/veya Kalite Sorumlusu


HASTA DOSYASI INCELEME EKIBI

 • Komite Baskanı
 • Bashekim Yardımcısı
 • Komite Üyeleri
 • Kalite Yönetim Temsilcisi
 • Dahili Bilimler Doktoru
 • Servis Sorumlu Hemsiresi
 • Kalite Sorumlusu
 • Arsiv Sorumlusu
 • Yataklı Servis Hasta Danısman Sorumlusu


MALZEME YÖNETIMI KOMISYONU

 • Komisyon Başkanı:
 • Başhekim
 • Komisyon Üyeleri:
 • Mali İsler Müdürü
 • Satın Alma Sorumlusu
 • Depolar ve Stok Sorumlusu
 • Ayniyat Sorumlusu