Obezite, yani aşırı şişmanlık, dünyada giderek yaygınlaşarak en önemli sağlık sorunlarından biri haline gelen, önlenebilir bir sağlık problemidir.

 

Obeziteyi nasıl tanımlayabiliriz?
Obezite, en basit şekilde sağlığı bozacak ölçüde, vücutta anormal ve aşırı yağ birikmesidir. Diğer bir tanımlamayla, yetişkin kadınlarda vücut ağırlığının ortalama %30’undan,erkeklerde de % 25’inden fazla yağ olması olmasıdır.

Dünyada özellikle gelişmiş ülkelerin en önemli sağlık sorunu olan obezite, artık ülkemizde de önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her 3 kişiden biri obez, yani şişmandır. Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de erkeklerin dörtte birinde, kadınların yarıya yakınında obezite belirlenmiştir.

Obezite cerrahisi neden bu kadar popüler oldu?
Obezite cerrahisi, sadece kişinin dış görünüşünün düzeltilmesi, kendini daha fit hissetmesi, ya da istediği giysiyi giyebilmesi için yapılan kozmetik ameliyatlar değildir.

Obezite, tip 2 şeker hastalığı, koroner arter hastalığı, hipertansiyon, kalp yetmezliği, solunum bozuklukları, gastroözofagealreflü, depresyon, kısırlık, adet düzensizlikleri, iktidarsızlık, eklem hastalıkları, varis, beyin kanaması ve felç, toplumsal uyumsuzluk ve depresyon gibi birçok hastalığa neden olabilmektedir. Obzitenin meme, kalın barsak ve prostat kanseri gibi bazı kanserlerin gelişiminde de sorumlu olduğu bilinmektedir.