Akupunktur; Çin tıbbında tarihi 3000 yıla dayanan, Dünya Sağlık Örgütü'nün etkinliğini kabul ederek uygulanmasını önerdiği,  Sağlık Bakanlığının çıkardığı yönetmelik doğrultusunda uygulanması yasal olan  tamamlayıcı bir tedavi yöntemidir.

Akupunkturun en çarpıcı özelliklerinden birisi neredeyse hiç yan etkisi veya komplikasyonunun olmamasıdır.

Akupunktur akut veya kronik tüm ağrılı durumlarda oldukça etkilidir. 

Dünya Sağlık Örgütü'nün listelediği akupunkturun tavsiye edildiği hastalık ve durumlar içinde;

Sindirim sistemi rahatsızlıkları: gastrit, hiperasidite, spastik barsak, kabızlık, ishal

Solunum sisteminde: sinüzit, bronşit, astım

Nörolojik ve kas iskelet sistemi hastalıklarında: başağrıları, boyun sırt ağrıları, sinir ağrıları, donuk omuz, tenisci dirseği, tendinit, siyatik, artrit

Üriner sistem, adetle ilgili problemler, üreme ile ilgili bozukluklar, bağımlılıklar ve uykuyla ilgili problemler ön planda sayılmaktadır.

Seans sıklığı hastalığa ve hastaya göre günde iki seferle haftada bir arası değişebilir. Toplam seans sayısı hastanın ve hastalığın durumuna göre değişebilir. Ancak pratikte 8-12 seansdan oluşan kürlerden bahsedilir. Seanslar 15 ile 45 dakika arasında sürer. 

Akupunktur Hakkında Genel Bilgi ve Etki Mekanizması

 Yaşam enerjisi olarak bilinen “Çi”, vücutta meridyenlerde dolaşır. Akupunktur, hastalıklarda bu enerji fazlalığı veya eksikliğini düzenlemek için kulaktan veya vücuttaki özel noktaların uyarılmasına dayalı tedavi yöntemidir.Geleneksel Çin Tıbbı, batı tıbbından farklı bir yaklaşım üzerine kuruludur. Her şeyin birbiriyle bir enerji bağı taşıdığı anlayışını kabul eden Çin tıbbında hareket, Yin ve Yang ilkeleriyle açıklanır. Geleneksel Çin Tıbbı evrendeki enerjileri yin ve yang ilkeleriyle birlikte Beş Dönüşüm (Element) (ateş, toprak, metal, su ve odun) kuramıyla da açıklar. Geleneksel Çin tıbbı, psikolojiyi ve bedeni ayrı ayrı incelemez. Herhangi bir organdaki rahatsızlık, bir psikolojik rahatsızlığı tetikleyeceği gibi; herhangi bir psikolojik rahatsızlık da organsal bir hastalığın göstergesi olur. Geleneksel Çin tıbbına göre hastalıklar;  “Çi” olarak adlandırılan yaşam enerjisi ile dış enerjilerin uyumunun bozulması sonucu ortaya çıkar. Bu durum, enerji boylamlarında (meridyenlerde) akan “Çi”nin tıkanmasına yol açar. “Çi”  vücut içinde organlarla bağlantı kuran meridyenler (kanallar) üzerinden tüm vücudu dolaşır. Bu kanallardaki düzensizlik, Latin terminolojide tedaviye ismini verdiği şekille ‘’acupunctura’’ (Acus= iğne, puncture =batırmak) ile vücuda iğneler batırılarak giderilir. Bu iğnelerin batırıldığı yerler meridyenler üzerinde belirlenmiş akupunktur noktalarıdır. Tedavide esas olarak, uygun akupunktur noktaları seçilerek dengenin tekrar sağlanması amaçlanır. 

Etki Mekanizması:

Analjezik Etki: Akupunktur'un en çok bilinen ve kullanılan etkilerinin başında baş, bel ve romatizma ağrıları gibi ağrılardaki ağrı kesici etkisidir. Akupunktur sonrası vücudumuzda üretilen morfinlerin (metenkefalin ve B endorfin)  seviyesi artar.

Sedasyon Etkisi: Akupunktur tedavisi sırasında alınan EEG'lerde hastaların beyin dalgalarında değişimler tespit edilmiştir. Delta ve teta dalgaları azalırken beta dalgaları artar.  Uykusuzluk, epilepsi gibi problemlerin tedavisinde akupunkturun bu etkisinden yararlanılmaktadır.

Homeostazis Etki: Otonom sinir sistemi organlarımızın çalışmalarını otomatik olarak ve sürekli kontrol eder. Vücudun sempatik, parasempatik ve endokrin sistemlerinde denge kurulmasına yardımcı olur. Human Brain Mapping  dergisinde 2000 yılında     Kathleen ve   arkadaşlarının Harvard Tıp Fakültesinde  FMR ‘la yaptıkları çalışmada, akupunkturun limbik sistemi etkilediğini göstermektedir. Limbik sistem; otonom sinir sistemi üzerinden bir yandan organlarımızın fonksiyonlarını düzenlerken diğer yandan stres uyaranlarına karşı vücudumuzdaki cevabı oluşturur.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirici Etki: Akupunktur vücudun direncini artıran antikor, gamaglobulinleri yükselterek bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

Psikolojik Etki: Beyindeki dopamin ve seratonin seviyesini artırarak sakinleştirici ve antidepresan etki gösterir.

Randevu: 0216 554 15 00