KADIN CHECK-UP PAKETİ  

 • Dahilye Muayenesi
 • Diyetisyen + Vücut Analizi
 • Jinekoloji Muayenesi
 • Tam Abdomen USG
 • EKG (Elektrokardiyogram)
 • Akciğer Grafisi
 • Ekokardiyografi
 • tiroid USG
 • Meme USG Bileteral
 • Smear
 • Hemogram (Tam Kan Sayımı)
 • Sedimantasyon
 • Açlık Kan Şekeri
 • BUN,Kreatinin
 • Sodyum, Potasyum, Kalsiyum
 • Total Kolesterol
 • HDL, LDL Kolesterol
 • Trigliserid
 • TSH
 • CEA
 • Tüm İdrar Analizi
 • AST (SGOT)
 • ALT (SGPT)
 • HBsAg
 • Anti-HBs
 • Anti-HCV
 • Dışkıda Gizli Kan
 • CRP
 • RF (Romatoid Faktör)
 • Vitamin B12
 • ALP (Alkalen Fosfataz)
 • FSH
 • Ca 15-3
 • Ca 125

ERKEK CHECK-UP PAKETİ

 • Dahilye Muayenesi
 • Diyetisyen + Vücut Analizi
 • Üroloji Muayenesi
 • Tam Abdomen USG
 • EKG (Elektrokardiyogram)
 • Akciğer Grafisi
 • Ekokardiyografi
 • Tiroid USG
 • Hemogram (Tam Kan Sayımı)
 • Sedimantasyon
 • Açlık Kan Şekeri
 • BUN,Kreatinin
 • Sodyum, Potasyum, Kalsiyum
 • Total Kolesterol
 • HDL, LDL Kolesterol
 • Trigliserid
 • TSH
 • CEA
 • Tüm İdrar Analizi
 • AST (SGOT)
 • ALT (SGPT)
 • HBsAg
 • Anti-HBs
 • Anti-HCV
 • Dışkıda Gizli Kan
 • CRP
 • RF (Romatoid Faktör)
 • Vitamin B12
 • ALP (Alkalen Fosfataz)
 • PSA

VIP KADIN CHECK-UP PAKETİ  

 • Dahilye Muayenesi
 • Diyetisyen + Vücut Analizi
 • Jinekoloji Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Tüm Abdomen USG
 • EKG (Elektrokardiyogram)
 • Akciğer Grafisi
 • Ekokardiyografi
 • Efor Testi - Treadmill
 • Tiroid USG
 • Meme USG Bileteral
 • Smear
 • Hemogram (Tam Kan Sayımı)
 • Sedimantasyon
 • Açlık Kan Şekeri
 • BUN,Kreatinin
 • Sodyum, Potasyum, Kalsiyum
 • Total Kolesterol
 • HDL, LDL Kolesterol
 • Trigliserid
 • TSH
 • CEA
 • Tam İdrar Analizi
 • AST (SGOT)
 • ALT (SGPT)
 • HBsAg
 • Anti-HBs
 • Anti-HCV
 • Anti - HIV
 • T3
 • T4
 • Dışkıda Gizli Kan
 • CRP
 • RF (Romatoid Faktör)
 • Vitamin B12
 • LDH
 • ALP (Alkalen Fosfataz)
 • FSH
 • Ca 15-3
 • Ca 125
 • Ca 19-9
 • AFP
 • Gaita mikroskopisi
 • Amilaz
 • Lipaz
 • HbA1c

VIP ERKEK CHECK-UP PAKETİ  

 • Dahilye Muayenesi
 • Diyetisyen + Vücut Analizi
 • ÜrolojiMuayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Tüm Abdomen USG
 • EKG (Elektrokardiyogram)
 • Akciğer Grafisi
 • Ekokardiyografi
 • Efor Testi - Treadmill
 • Tiroid USG
 • Hemogram (Tam Kan Sayımı)
 • Sedimantasyon
 • Açlık Kan Şekeri
 • BUN,Kreatinin
 • Sodyum, Potasyum, Kalsiyum
 • Total Kolesterol
 • HDL, LDL Kolesterol
 • Trigliserid
 • TSH
 • CEA
 • Tam İdrar Analizi
 • AST (SGOT)
 • ALT (SGPT)
 • HBsAg
 • Anti-HBs
 • Anti-HCV
 • Anti - HIV
 • T3
 • T4
 • Dışkıda Gizli Kan
 • CRP
 • RF (Romatoid Faktör)
 • Vitamin B12
 • LDH
 • ALP (Alkalen Fosfataz)
 • PSA
 • Ca 19-9
 • AFP
 • Gaita mikroskopisi
 • Amilaz
 • Lipaz
 • HbA1c

MİNİ CHECK-UP PAKETİ  

 • Dahiliye Muayenesi
 • Akciğer Grafisi
 • EKG
 • Hemogram (Tam Kan Sayımı)
 • ESR (Sedimantasyon)
 • Açlık Kan Şekeri
 • BUN, Kreatinin
 • Total Kolestrol
 • HDL, LDL Kolestrol
 • Trigliserid
 • AST (SGOT)
 • ALT  (SGPT)
 • Tam İdrar Analizi

STANDART CHECK-UP PAKETİ  

 • Dahiliye Muayenesi
 • Diyetisyen + Vücut Analizi
 • Akciğer Grafisi
 • Tüm Abdomen USG
 • EKG
 • Hemogram (Tam Kan Sayımı)
 • ESR (Sedimantasyon)
 • Açlık Kan Şekeri
 • BUN, Kreatinin
 • Sodyum, Potasyum, Kalsiyum
 • Total Kolestrol
 • HDL, LDL Kolestrol
 • Trigliserid
 • AST (SGOT)
 • ALT  (SGPT)
 • Tam İdrar Analizi
 • TSH
 • HBsAg
 • Anti-HBs
 • Dışkıda Gizli Kan