KADIN CHECK-UP PAKETİ  

 • İç Hastalıkları Muayenesi
 • Tüm Abdomen USG
 • EKG (Elektrokardiyogram)
 • Akciğer Grafisi
 • Mamografi (40 Yaş Üstü)
 • Meme USG (40 Yaş Altı)
 • Tam Kan Sayımı
 • Sedimantasyon
 • Açlık Kan Şekeri
 • BUN,Kreatinin
 • Sodyum, Potasyum
 • ALT, AST
 • Total Kolesterol
 • HDL, LDL, VDL Kolesterol
 • Trigliserid
 • TSH
 • CEA
 • Tüm İdrar Analizi

ERKEK CHECK-UP PAKETİ

 • İç Hastalıkları Muayenesi
 • Tüm Abdomen USG
 • EKG (Elektrokardiyogram)
 • Akciğer Grafisi
 • Tam Kan Sayımı
 • Sedimantasyon
 • Açlık Kan Şekeri
 • BUN,Kreatinin
 • Sodyum, Potasyum
 • ALT, AST
 • Total Kolesterol
 • HDL, LDL, VDL Kolesterol
 • Trigliserid
 • TSH
 • CEA
 • Tüm İdrar Analizi
 • PSA, Serbest PSA

KARDİYAK CHECK-UP 

 • Kardiyoloji Muayenesi
 • EKO (Transtorasik Ekokardiyografi)
 • EKG (Elektrokardiyogram)
 • Akciğer Grafisi
 • Tam Kan Sayımı
 • Açlık Kan Şekeri
 • BUN
 • Kreatinin
 • ALT
 • AST
 • Total Kolesterol
 • HDL - Kolesterol
 • LDL - Kolesterol
 • LDH

MİNİ KADIN PAKETİ 

 • Jinekoloji Muayenesi
 • Mamografi (40 Yaş Üstü)
 • Meme USG (40 Yaş Altı)
 • Pap Smear Testi
 • Servikal veya Vajinal Sitoloji

MİNİ  ERKEK PAKETİ 

 • Üroloji Muayenesi
 • Pelvik USG
 • Total Testosteron
 • BUN
 • Kreatinin
 • Tüm İdrar Analizi
 • Üroflowmetri
 • PSA

OSTEOPOROZ PAKET

 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Muayenesi
 • Kemik Dansitometrisi
 • Vitamin D
 • Kalsiyum
 • Alkalen Fosfataz
 • Fosfor

NÖROLOJİ PAKETİ 

 • Nöroloji Muayenesi
 • Mini Mental Durum Testi
 • Tam Kan Sayımı
 • Sedimentasyon
 • CRP
 • Vitamin B12
 • Folik Asit
 • TSH
 • Serbest T3
 • Serbest T4