Toplumda sık görülen ama tedavi imkanı olmadığı veya çok zor iyileştiğine inanılan bacak ülserleri, varis ülserleri,diyabetik ayak yaraları ve yatak yaralarının sebepleri ve  modern tedaviler ile iyileştirilebildikleri anlatılacaktır.