Radyofrekans Ablasyon Nedir? Nasıl Etki Gösterir?

Radyofrekans kontrollü ısı tedavisi, reflü hastalığının ilaç tedavisi ile cerrahi tedavisi arasında alternatif, hastanın hastanede yatmasını gerektirmeyen, 60 dakika ya da daha az  süren bir tedavi yöntemidir.

Balon kateter, alt özofagus (yemek borusu) sfinkter (LES) kası ve mide kardiyasına (midenin giriş kısmı) düşük ısıyla radyofrekans enerjisi uygulayarak, kas dokusunda sıkılaşma gerçekleştirir ve bariyer fonksiyonunu güçlendirir. Bunun sonucunda yemek borusuna asit teması ve göğüs yanması azalır, özofajit (yemek borusu tahrişleri) geriler, yaşam kalitesi artar1.

Kimlere Yapılabilir?

İlaç tedavisine kısmi yanıtlı veya yanıtsız, ya da ameliyat olmak istemeyen, 2 cm’den küçük mide fıtığı olan hastalarda bir tedavi seçeneğidir. Yine laparoskopik reflü cerrahisi sonrası nükslerde (tekrarlamalarda) ve bariatrik cerrahi (mide küçültme operasyonları) sonrası gelişen reflüde de kullanılabilir.

Amerikan Gastroskopik ve Endoskopik Cerrahlar Birliği (SAGES)2 tarafından önerilen bu tedavinin, reflü hastalığı için FDA (ABD Sağlık Bakanlığı İlaç Onayı Merkezi) onayı vardır.

Avantajları Nelerdir?

 • Anatomiyi farklılaştırmaz.
 • Yabancı cisim yerleştirme içermez.
 • Diğer tedavi seçeneklerini engellemez.
 • Gerekirse tekrarlanabilen bir tedavidir.
 • Kas dokusuna etki eder.
 • Bu yöntem  ile 34’ten fazla klinik çalışma ve 20,000’dan fazla hasta uygulaması gerçekleştirilmiştir.
 • Çalışmalarla uzun süre etkili (4-10 yıl) olduğu kanıtlanmıştır3.
 • Cerrahi ile kıyaslandığında daha düşük maliyetlidir.
 • Yatış gerektirmez, ameliyata göre daha kısa iyileşme süresi vardır.
 • Komplikasyon oranı < %1’ dir. Komplikasyonların çoğu minor (küçük) komplikasyon olup mukozal erozyonlar (dokunun yüzeyel tahrişi) (0,36%) ve laserasyonlardan (yüzeyel yırtık) (0,28%) oluşur. Daha az sıklıkla pnömoni (AC enfeksiyonu), kanama, uzamış mide boşalması (0,12%) ve mediastinit (göğüs boşluğunun iltihabı) (0,04%) görülebilir.
 • Klinik çalışmalarda %93 hasta memnuniyeti oranı kaydedilmiştir.

Kimlere Uygulanamaz

 • 18 yaşın altındaki hastalar
 •  Hamileler
 •  GÖRH (reflü) tanısı konmamış hastalar
 •  3 cm den büyük mide fıtığı olan hastalar
 •  Yemek borusu hareket bozukluğu olan hastalar
 •  Anestezi açısından yüksek risk taşıyan hastalar
 •  Alt özofagus bileşkesinde ya da yakınında implant taşıyan hastalar
 •  Barret Özofagusu > C3, Los Angeles Sınıflamasına göre evre C-D özofajit olan hastalar (Reflüye bağlı ileri düzeyde yemek borusu tahrişi olanlar)
 •  Bağ dokusu hastalığı olanlar, pıhtılaşma bozukluğu olanlar, işlemi etkileyecek majör ko-morbiditesi (ek hastalığı) olan hastalar

1 Perry K et al. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2012;22(4):283-288.

sages.org /publications/guidelines/endoluminal-treatments-for-gastroesophageal-reflux-disease-gerd

3Noar M et al. Surg Endosc 2014;

 

A: Balon katater yemek borusunun alt ucuna ve mide kardia bölgesine yerleştirilir.

B -C : Şişirilerek LES (alt yemek borusu kası) ve kardia bölgesine  ısı enerjisi uygulanır.

D : Alt yemek borusu kasında sıkılaşma sağlanır.

 

Detaylı bilgi için Gastroenteroloji Polikliniğimize başvurunuz.