Kanser çağımızın en önemli sağlık sorunlarından birini oluşturmaktadır. Görülme sıklığının artmasından dolayı, önümüzdeki dönemde önemi daha da artacaktır. Ülkeler uluslararası tecrübelerden de yararlanarak, kanser politikalarının oluşturmakta ve kendilerine özgü uygulamalar geliştirmektedir. 
Ülkemizde de erken tanısı konulabilen kanser vakalarının belirlenmesi, kanser türlerinin kontrol altına alınması, hizmet içi eğitim ve halk eğitimi yoluyla halkın kanser konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve kanserin morbidite ve mortalitesinin azaltılmasını sağlamak gerekmektedir. 
Dünya Sağlık Örgütünün taranmasını önerdiği üç kanser olan meme, serviks ( rahim ağzı ) ve kolorektal ( kalın bağırsak ) kanserlerin taranması ulusal tarama standartlarımızla sağlık bakanlığı tarafından standardize edilmiştir. 

Güncel olarak bu üç kanserde teşhis evrelerine bakıldığında; olguların yarısından çoğunun ileri evrelerde teşhis edildiği göstermektedir. Erken evrede teşhis, her üç tür kanserin de morbidite ve mortalitesinde büyük sıklıkta düşüş ve hatta eradikasyonunu dahi sağlayabilmektedir. 
Ancak tarama çalışmalarının bu istenilen sonuçları verebilmesi, tarama programı kadar tarama sonrası teşhis süreci ile de ilişkilidir. 
Bu sebeple Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  bu önemli konuda da öncülük adına ülkemizde İstanbul Hastanesinde Kanser İleri Teşhis ve Tedavi Merkezini hizmete açmıştır. 

Erkek Kanser Tarama (50 yaş üstü)

 • Dahiliye Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi
 • Genel Cerrahi Muayenesi
 • PA AC
 • Tüm Batın USG
 • Kolonoskopi
 • Hemogram
 • Sedimantasyon
 • Açlık Kan Şekeri
 • BUN
 • Kreatinin
 • AST
 • ALT
 • Tam İdrar Tetkiki
 • PSA
 • GGK
 • Na
 • K
 • Ca
 • LDH
 • ALP
 • CEA
 • Ca 19-9
 • AFP
 • Amilaz
 • Lipaz

Erkek Kanser Tarama (50 yaş altı)

 • Dahiliye Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi
 • Genel Cerrahi Muayenesi
 • PA AC
 • Tüm Batın USG
 • Hemogram
 • Sedimantasyon
 • Açlık Kan Şekeri
 • BUN
 • Kreatinin
 • AST
 • ALT
 • Tam İdrar Tetkiki
 • GGK
 • Na
 • K
 • Ca
 • LDH
 • ALP
 • CEA
 • Ca 19-9
 • AFP
 • Amilaz
 • Lipaz

Kadın Kanser Tarama (40 yaş altı)

 • Dahiliye Muayenesi
 • Jinekoloji Muayenesi
 • Genel Cerrahi Muayenesi
 • PA AC
 • Tüm Batın USG
 • Meme USG Bileteral
 • Smear + HPV
 • Hemogram
 • Sedimantasyon
 • Açlık Kan Şekeri
 • BUN
 • Kreatinin
 • AST
 • ALT
 • Tam İdrar Tetkiki
 • GGK
 • Na
 • K
 • LDH
 • ALP
 • CEA
 • Ca 15-3
 • Ca 125
 • Ca 19-9
 • AFP
 • Amilaz
 • Lipaz

Kadın Kanser Tarama (40 yaş üstü)

 • Dahiliye Muayenesi
 • Jinekoloji Muayenesi
 • Genel Cerrahi Muayenesi
 • PA AC
 • Tüm Batın USG
 • Mamografi (Bileteral)
 • Smear + HPV
 • Hemogram
 • Sedimantasyon
 • Açlık Kan Şekeri
 • BUN
 • Kreatinin
 • AST
 • ALT
 • Tam İdrar Tetkiki
 • GGK
 • Na
 • K
 • LDH
 • ALP
 • CEA
 • Ca 15-3
 • Ca 125
 • Ca 19-9
 • AFP
 • Amilaz
 • Lipaz

Kadın Kanser Tarama (50 yaş üstü)

 • Dahiliye Muayenesi
 • Jinekoloji Muayenesi
 • Genel Cerrahi Muayenesi
 • PA AC
 • Tüm Batın USG
 • Mamografi (Bileteral)
 • Smear + HPV
 • Kolonoskopi
 • Hemogram
 • Sedimantasyon
 • Açlık Kan Şekeri
 • BUN
 • Kreatinin
 • AST
 • ALT
 • Tam İdrar Tetkiki
 • GGK
 • Na
 • K
 • LDH
 • ALP
 • CEA
 • Ca 15-3
 • Ca 125
 • Ca 19-9
 • AFP
 • Amilaz
 • Lipaz