Allerji Cilt (Prick) Testi

Kişilerde allerjiye neden olan maddeleri tespit etmek için yapılan basit, ağrısız, çabuk sonuç veren, güvenilir ve komplikasyonu az olan bir tanı yöntemidir. Bu test, hastanın şikayetlerine yol açan ve allerjik reaksiyona neden olan allerjenlerin tespit edilerek, ilgili allerjenden korunmaya yönelik stratejilerin belirlenmesine yardımcı olur.  Test immünoterapi yapılan hastalarda tedavinin sonuçlarını degerlendirmek amacıyla da kullanılır. Cilt (Prick) testi, ticari olarak kullanıma hazır ve kişilerde allerjik reaksiyona neden olabilecek solunum yolu, besin allerjenleriyle, lateks yada (daha ender) ilaçlarla uygulanan bir testtir. Solunumsal ve solunumsal olmayan tüm allerjilerin tanısında kullanılır.

Testin yapılışı: Hazır olarak bulunan allerjenler hastaların ön kol iç yüzeyine veya sırtlarına özel enjektörler ile tatbik edilir. Uygulanan bölgede 15-20 dakika sonra meydana gelen kızarma ve kabarma milimetre cinsinden ölçülerek testin değerlendirilmesi yapılır.

Sonucun Yorumlanması: Meydana gelen kızarma ve kabarma milimetre cinsinden ölçülerek sıfırdan dört pozitife kadar puanlandırma yapılır. Kişinin alerjik olduğu maddeler tespit edilir. Sonuç hastaya 30 dakika içinde bildirilir.

İmmunoterapi

Allerjik durumu olan hastaya, tespit ettiğimiz allerjenden belirli aralıklarla vererek, vücudun bu allerjene karşı bağışıklık tepkisini tetiklemek ve desensitize etmek; sonuçta hastanın bu allerjene maruz kaldığında oluşabilecek semptomların azalması ya da ortadan kalkması amaçlanmaktadır.

İmmunoterapi, aşı olarak cilt altına uygulanabildiği gibi son yıllarda dil altına damla şeklinde de yapılabilmektedir.

Tedavi 4-6 ay, haftada 1 kez, daha sonra 3-5 yıl süre ile 3-4 hafta aralıklarla yapılır. Tedavi ile hastanın uygulanan allerjene maruz kaldığındaki semptomlarının ve tedavide kullanılan ilaçlara ihtiyacının azalması amaçlanır.

Sizler de allerjiniz olup olmadığını, varsa hangi maddelere karşı allerjiniz olduğunu merak ediyorsanız, merkezimize başvurabilirsiniz.

Allerji saptanması durumunda allerjene özgü immunoterapi için değerlendirme yapılarak sizlere bilgi verilecektir.