Horlama çoğu ailede yaşanan sosyal bir problemdir. Daha çok gülünüp dalga konusu olan horlama bazen partnerleri ve hatta hane halkını rahatsız edebilmekte veya hane halkını hiç uyutmayarak aile içi şiddet, boşanma, komşu şikayetleri gibi psikososyal sonuçları olabilmektedir. Horlama aynı zamanda tıkayıcı uyku apnesine gidişin de habercisi olabildiği için ciddiye alınması gerekir.