Hematoloji alyuvarların, akyuvarların ve trombosilerin (kan pulcuklarının)  azalması- artması, lenf bezi hastalıkları ve ayrıca kemik iliğine ait tüm iyi huylu ve kötü huylu hastalıklarla ilgilenen bilim dalıdır. Toplam  kırmızı kan hücresi (alyuvar-eritrosit) sayısının azalması veya eritrositlerin içindeki hemoglobin miktarının azalması veya her ikisinin birlikte olması sonucu oluşan duruma anemi (kansızlık) denir. Etkinliğimizde kansızlığın tam olarak ne olduğunu, sebepleri ve nasıl tedavi edilmesi gerektiği  konuşulacaktır.