Geriatrik yaş grubunun en sık görülen ürolojik sorunları, üriner inkontinans, erkeklerde benign prostat hiperplazisi (BPH) ve prostat kanseri, üriner enfeksiyonlar, kadın ve erkeklerde seksüel disfonksiyondur. Üriner inkontinans ve sıkışma gibi patolojik durumlar, yaşlılarda düşmeler ve kalça kırıklarına yol açarak ciddi morbiditeye yol açabilirler. Yaşlı birey sayısının artmasıyla birlikte seksüel disfonksiyon prevalansı da artmaktadır. Cinsel disfonksiyon yaşlı bireylerin günlük yaşantıları ve genel sağlıkları üzerinde etkili olmakta ve yaşam kalitelerini düşürmektedir.